بلیط استانبول به ارومیه برای ۸ مهر

بلیط هواپیما سیستمی ۲۷ شهریور ۱۳۹۶

قیمت بلیط استانبول به ارومیه برای تاریخ ۹۶/۷/۸ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۲:۱۰ به مبلغ های ۵۵۶۰۰۰ تومان (پانصد و پنجاه و شش هزار تومان) و ۱۳۳۹۰۰۰ تومان (یک میلیون و سیصد و سی و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز