بلیط اهواز به تهران برای ۱۰ آبان

بلیط هواپیما سیستمی ۲۶ مهر ۱۳۹۶

نرخ پرواز اهواز به تهران برای تاریخ ۹۶/۸/۱۰ به شرح زیر می باشد:

  • سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۶:۵۰ به مبلغ ۱۶۶۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و شش هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۲۲:۵۰ به مبلغ ۱۸۰۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۰۸:۴۵ به مبلغ ۲۱۱۰۰۰ تومان (دویست و یازده هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۰:۰۵ به مبلغ ۲۲۰۰۰۰ تومان (دویست و بیست هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۱۸:۱۵ به مبلغ ۲۳۰۰۰۰ تومان (دویست و سی هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۷:۱۵ به مبلغ ۲۶۱۰۰۰ تومان (دویست و شصت و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز