بلیط اهواز به شیراز برای ۴ خرداد

بلیط هواپیما سیستمی ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

نرخ پرواز اهواز به شیراز برای تاریخ ۹۷/۳/۴ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۹:۰۰ به مبلغ ۱۲۶۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز