بلیط اهواز به عسلویه برای ۸ آذر

بلیط هواپیما سیستمی ۱ آذر ۱۳۹۶

نرخ پرواز اهواز به عسلویه برای تاریخ ۹۶/۹/۸ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۲:۳۰ به مبلغ ۳۲۲۰۰۰ تومان (سیصد و بیست و دو هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز