بلیط اهواز به کرمان برای ۱۳ اسفند

بلیط هواپیما سیستمی ۲۹ بهمن ۱۳۹۶

قیمت بلیط اهواز به کرمان برای تاریخ ۹۶/۱۲/۱۳ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۱:۰۰ به مبلغ ۴۰۳۰۰۰ تومان (چهارصد و سه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز