بلیط اهواز به کویت برای ۱۲ بهمن

بلیط هواپیما سیستمی ۳۰ دی ۱۳۹۶

نرخ بلیط اهواز به کویت برای تاریخ ۹۶/۱۱/۱۲ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۹:۴۵ به مبلغ های ۵۱۵۰۰۰ تومان (پانصد و پانزده هزار تومان) و ۹۱۵۰۰۰ تومان (نهصد و پانزده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز