بلیط تبریز به اصفهان برای ۸ شهریور

بلیط هواپیما سیستمی ۲۹ مرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز تبریز به اصفهان برای تاریخ ۹۶/۶/۸ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۰۸:۱۰ به مبلغ ۲۷۵۰۰۰ تومان (دویست و هفتاد و پنج هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز