بلیط تبریز به کرمان برای ۶ آبان

بلیط هواپیما سیستمی ۲۵ مهر ۱۳۹۶

نرخ پرواز تبریز به کرمان برای تاریخ ۹۶/۸/۶ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۰:۵۰ به مبلغ ۴۱۴۰۰۰ تومان (چهارصد و چهارده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز