بلیط ترهان به سبزوار برای ۲۰ آذر

بلیط هواپیما سیستمی ۹ آذر ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به سبزوار برای تاریخ ۹۶/۹/۲۰ ب هصورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۳:۳۰ به مبلغ ۱۳۷۰۰۰ تومان (یکصد و سی و هفت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز