بلیط تفلیس به تهران برای ۴ مرداد

بلیط چارتری ۲۸ تیر ۱۳۹۶

نرخ پرواز تفلیس به تهران برای تاریخ ۹۶/۵/۴ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۸:۳۰ به مبلغ های ۳۵۰۰۰۰ تومان (سیصد و پنجاه هزار تومان) و ۶۱۱۰۰۰ تومان (ششصد و یازده هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۱:۳۰ به مبلغ ۳۶۰۰۰۰ تومان (سیصد و شصت هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۲۰:۳۰ به مبلغ ۴۰۰۰۰۰ تومان (چهارصد هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۲۱:۰۰ به مبلغ ۵۶۰۰۰۰ تومان (پانصد و شصت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز