بلیط تهران به ارومیه برای ۱۶ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به ارومیه برای تاریخ ۹۶/۲/۱۶ به صورت زیر می باشد:

  • سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۵:۴۰ به مبلغ های ۱۱۴۰۰۰ تومان (یکصد و چهارده هزار تومان) و ۳۰۰۰۰۰ تومان (سیصد هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۹:۱۰ به مبلغ ۲۰۹۰۰۰ تومان (دویست و نه هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۸:۲۵ به مبلغ های ۱۹۵۰۰۰ تومان (یکصد و نود و پنج هزار تومان) و ۲۰۶۰۰۰ تومان (دویست و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز