بلیط تهران به بغداد برای ۱ آبان

بلیط چارتری, پرواز چارتری عراق ۲۶ مهر ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به بغداد برای تاریخ ۹۶/۸/۱ به صورت چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۹:۳۰ به مبلغ های ۵۱۱۰۰۰ تومان (پانصد و یازده هزار تومان) و ۶۲۱۰۰۰ تومان (ششصد و بیست و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز