بلیط تهران به تفلیس برای ۲۸ تیر ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۵ تیر ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به تفلیس برای تاریخ ۹۶/۴/۲۸ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۸:۳۰ به مبلغ ۶۰۰۰۰۰ تومان (ششصد هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ ۴۹۰۰۰۰ تومان (چهارصد و نود هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۹:۳۰ به مبلغ ۵۳۰۰۰۰ تومان (پانصد و سی هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۹:۲۰ به مبلغ ۵۳۰۰۰۰ تومان (پانصد و سی هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۰۹:۰۰ به مبلغ ۸۰۰۰۰۰ تومان (هشتصد هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز