بلیط تهران به سبزوار برای ۷ اسفند

بلیط هواپیما سیستمی ۲۳ بهمن ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به سبزوار برای تاریخ ۹۶/۱۲/۷ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۳:۳۰ به مبلغ ۱۲۹۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز