بلیط تهران به سبزوار برای ۸ آبان

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۵ مهر ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به سبزوار برای تاریخ ۹۶/۸/۸ به صورت چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۳:۳۰ به مبلغ های ۱۲۹۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و نه هزار تومان) و ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز