بلیط تهران به شارجه برای ۶ آذر

بلیط چارتری ۳۰ آبان ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به شارجه تاریخ ۹۶/۹/۶ به صورت چارتری با هواپیمایی العربی در ساعت ۱۴:۳۰ به مبلغ ۵۶۸۰۰۰ تومان (پانصد و شصت و هشت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز