بلیط تهران به شانگهای برای ۲۲ اردیبهشت

بلیط هواپیما سیستمی ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

قیمت بلیط تهران به شانگهای برای تاریخ ۹۷/۲/۲۲ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۲۱:۰۰ به مبلغ ۱۷۹۲۰۰۰ تومان (یک میلیون و هفتصد و نود و دو هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز