بلیط تهران به عسلویه برای ۲۷ بهمن

بلیط هواپیما سیستمی ۱۵ بهمن ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به عسلویه برای تاریخ ۹۶/۱۱/۲۷ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۷:۰۰ به مبلغ ۱۸۲۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و دو هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز