بلیط تهران به میلان برای ۲۲ فروردین

بلیط هواپیما سیستمی ۱۸ فروردین ۱۳۹۷

نرخ پرواز تهران به میلان برای تاریخ ۹۷/۱/۲۲ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۰۷:۱۰ به مبلغ ۸۵۰۰۰۰ تومان (هشتصد و پنجاه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز