بلیط رواز تهران به ارومیه

پرواز تهران به ارومیه برای تاریخ ۹۵/۰۹/۳۰ روز سه شنبه ساعت ۱۸:۲۵ شب با پرواز شرکت هواپیمایی آتا با قیمت ۱۷۳,۷۰۰ هزار تومان می باشد.

پرواز تهران به ارومیه , قیمت مناسب , پروازی مطمعن