بلیط شیراز به آبادان برای ۱۱ اسفند

بلیط هواپیما سیستمی ۲۸ بهمن ۱۳۹۶

نرخ بلیط شیراز به آبادان برای تاریخ ۹۶/۱۲/۱۱ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۱:۳۰ به مبلغ ۱۴۵۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و پنج هزار تومان) و در ساعت ۱۶:۰۰ به مبلغ ۲۱۵۰۰۰ تومان (دویست و پانزده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز