بلیط شیراز به کرمانشاه برای ۱۵ آذر

بلیط هواپیما سیستمی ۴ آذر ۱۳۹۶

نرخ پرواز شیراز به کرمانشاه برای تاریخ ۹۶/۹/۱۵ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۵:۰۰ به مبلغ ۲۸۳۰۰۰ تومان (دویست و هشتاد و سه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز