بلیط شیراز به کرمانشاه برای ۲ اسفند

بلیط هواپیما سیستمی ۲۰ بهمن ۱۳۹۶

قیمت بلیط شیراز به کرمانشاه برای تاریخ ۹۶/۱۲/۲ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۵:۰۰ به مبلغ ۲۸۳۰۰۰ تومان (دویست و هشتاد و سه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز