بلیط شیراز به کرمان برای ۱۲ آذر

بلیط هواپیما سیستمی ۲۸ آبان ۱۳۹۶

قیمت بلیط شیراز به کرمان برای تاریخ ۹۶/۹/۱۲ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۲:۴۵ به مبلغ ۲۲۱۰۰۰ تومان (دویست و بیست و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز