بلیط شیراز به زاهدان برای ۳۰ تیر ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۱۹ تیر ۱۳۹۶

نرخ بلیط شیراز به زاهدان برای تاریخ ۹۶/۴/۳۰ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ ۲۰۴۰۰۰ تومان (دویست و چهار هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز