بلیط مشهد به ایلام برای ۷ خرداد ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۶ خرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز مشهد به ایلام برای تاریخ ۹۶/۳/۷ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۸:۴۰ به مبلغ ۲۲۴۰۰۰ تومان (دویست و بیست و چهار هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز