بلیط مشهد به نجف برای ۲۴ مهر

بلیط چارتری, بلیط مشهد چارتری, پرواز چارتری عراق ۱۲ مهر ۱۳۹۶

نرخ پرواز مشهد به نجف برای تاریخ ۹۶/۷/۲۴ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۸:۳۰ به مبلغ ۴۵۱۰۰۰ تومان (چهارصد و پنجاه و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی العراقیه در ساعت ۰۱:۳۰ به مبلغ ۴۶۱۰۰۰ تومان (چهارصد و شصت و یک هزار تومان) و ۵۱۱۰۰۰ تومان (پانصد و یازده هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۱:۰۰ به مبلغ ۵۹۱۰۰۰ تومان (پانصد و نود و یک هزار تومان) و در ساعت ۱۷:۳۰ به مبلغ های ۷۱۱۰۰۰ تومان (هفتصد و یازده هزار تومان) و ۸۱۱۰۰۰ تومان (هشتصد و یازده هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۰۶:۰۰ به مبلغ ۶۶۱۰۰۰ تومان (ششصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۰۷:۰۰ به مبلغ ۶۶۱۰۰۰ تومان (ششصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز