بلیط مشهد به نوشهر برای ۱۳ اسفند

بلیط هواپیما سیستمی ۲۹ بهمن ۱۳۹۶

قیمت بلیط مشهد به نوشهر برای تاریخ ۹۶/۱۲/۱۳ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۳:۰۰ به مبلغ ۲۶۲۰۰۰ تومان (دویست و شصت و دو هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز