بلیط پرواز اصفهان به تهران ۹۶/۰۱/۰۱

بلیط چارتر داخلی ۱۶ اسفند ۱۳۹۵

پرواز اصفهان به تهران برای تاریخ یکم فروردین ۹۶ روز سه شنبه ساعت ۱۶:۴۰ بعدازظهر با پرواز شرکت هواپیمایی نفت با قیمت ۱۶۶,۰۰۰ تومان می باشد.

قیمت مناسب , پرواز چارتر اصفهان به تهران