بلیط پرواز اصفهان به تهران ۹۶/۰۱/۰۸

بلیط هواپیما سیستمی ۲۳ اسفند ۱۳۹۵

پرواز اصفهان به تهران برای تاریخ هشتم فروردین ۹۶ روز سه شنبه ساعت ۱۶:۰۰ بعدازظهر با پرواز شرکت هواپیمایی کیش ایر با قیمت ۱۷۰,۲۰۰ تومان می باشد.

قیمت مناسب , پرواز سیستمی اصفهان به تهران