بلیط پرواز اصفهان به مشهد

بلیط مشهد چارتری ۲۹ آبان ۱۳۹۵

پرواز اصفهان به مشهد از برای تاریخ ۹۵/۰۹/۱۴ روز یکشنبه  ساعت ۱۰:۰۰ صبح با پرواز شرکت هواپیمایی کاسپین با قیمت ۱۵۳,۵۰۰ هزار تومان می باشد.

پرواز اصفهان به مشهد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن