بلیط پرواز اهواز به مشهد

پرواز اهواز به مشهد برای تاریخ 95/11/07 روز پنج شنبه ساعت 15:00 بعدازظهر با پرواز شرکت هواپیمایی تابان با قیمت 181,000 تومان می باشد.

پرواز اهواز به مشهد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن