بلیط پرواز اهواز به مشهد ۹۶/۰۱/۰۶

بلیط مشهد چارتری ۲۱ اسفند ۱۳۹۵

پرواز اهواز به مشهد برای تاریخ ششم فروردین ۹۶ روز یک شنبه ساعت ۱۶:۱۵ بعدازظهر با پرواز شرکت هواپیمایی کیش ایر با قیمت ۲۰۱,۰۰۰ تومان می باشد.

قیمت مناسب , پرواز چارتر اهواز به مشهد