بلیط پرواز اهواز به مشهد ۹۶/۰۱/۱۳

بلیط مشهد چارتری ۲۸ اسفند ۱۳۹۵

پرواز اهواز به مشهد برای تاریخ سیزدهم فروردین ۹۶ روز یک شنبه ساعت ۱۶:۱۵ بعدازظهر با پرواز شرکت هواپیمایی کیش ایر با قیمت ۱۷۶,۰۰۰ تومان می باشد.

قیمت مناسب , پرواز چارتر اهواز به مشهد