بلیط پرواز اهواز به مشهد

پرواز اهواز به مشهد برای تاریخ 95/10/13 روز دو شنبه ساعت 15:00 بعدازظهر با پرواز شرکت هواپیمایی تابان با قیمت 201,000 هزار تومان می باشد.

پرواز اهواز به مشهد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن