بلیط پرواز بندرعباس به تهران ۹۶/۰۱/۱۳

بلیط چارتر داخلی ۲۸ اسفند ۱۳۹۵

پرواز بندرعباس به تهران برای تاریخ سیزدهم فروردین ۹۶ روز یک شنبه ساعت ۱۸:۰۵ شب با پرواز شرکت هواپیمایی ایران تور با قیمت ۲۳۱,۰۰۰ تومان می باشد.

قیمت مناسب , پرواز چارتر بندرعباس به تهران