بلیط پرواز تبریز به تهران

پرواز تبریز به تهران برای تاریخ 95/11/07 روز پنج شنبه ساعت 14:00 بعدازظهر با پرواز شرکت هواپیمایی آتا با قیمت 107,100 تومان می باشد.

پرواز تبریز به تهران , قیمت مناسب , پروازی مطمعن