بلیط پرواز تبریز به تهران ۹۵/۱۲/۲۴

بلیط هواپیما سیستمی ۹ اسفند ۱۳۹۵

پرواز تبریز به تهران برای تاریخ بیست و چهارم اسفند ۹۵ روز سه شنبه ساعت ۰۶:۰۰ صبح با پرواز شرکت هواپیمایی آتا با قیمت ۱۴۳,۷۰۰ تومان می باشد.

قیمت مناسب , پرواز سیستمی تبریز به تهران