بلیط پرواز تبریز به مشهد

پرواز تبریز به مشهد برای تاریخ 95/10/23 روز پنج شنبه ساعت 14:20 بعدازظهر با پرواز شرکت هواپیمایی آتا با قیمت 194,700 هزار تومان می باشد.

پرواز تبریز به مشهد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن