بلیط پرواز تبریز به مشهد ۹۶/۰۱/۱۳

بلیط مشهد چارتری ۲۸ اسفند ۱۳۹۵

پرواز تبریز به مشهد برای تاریخ سیزدهم فروردین ۹۶ روز یک شنبه ساعت ۰۹:۴۵ صبح با پرواز شرکت هواپیمایی ایران تور با قیمت ۱۱۱,۰۰۰ تومان می باشد.

قیمت مناسب , پرواز چارتر تبریز به مشهد