بلیط پرواز تبریز به تهران

پرواز تبریز به تهران برای تاریخ 95/10/08 روز چهار شنبه ساعت 14:30 بعدازظهر با پرواز شرکت هواپیمایی آتا با قیمت 107,100 هزار تومان می باشد.

پرواز تبریز به تهران , قیمت مناسب , پروازی مطمعن