بلیط پرواز تبریز به تهران

بلیط هواپیما سیستمی ۱۲ دی ۱۳۹۵

پرواز تبریز به تهران برای تاریخ ۹۵/۱۰/۲۷ روز دو شنبه ساعت ۲۱:۱۵ شب با پرواز شرکت هواپیمایی ایران تور با قیمت ۱۰۵,۶۰۰ هزار تومان می باشد.

پرواز تبریز به تهران , قیمت مناسب , پروازی مطمعن