بلیط پرواز تبریز به مشهد

پرواز تبریز به مشهد برای تاریخ 95/10/19 روز یک شنبه ساعت 07:15 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی ایران ایر با قیمت 187,200 هزار تومان می باشد.

پرواز تبریز به مشهد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن