بلیط پرواز تبریز به مشهد

پرواز تبریز به مشهد برای تاریخ 95/11/04 روز دو شنبه ساعت 13:30 ظهر با پرواز شرکت هواپیمایی آتا با قیمت 201,000 تومان می باشد.

پرواز تبریز به مشهد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن