بلیط پرواز تبریز به مشهد

پرواز تبریز به مشهد برای تاریخ 95/11/05 روز سه شنبه ساعت 08:10 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی آتا با قیمت 196,000 تومان می باشد.

پرواز تبریز به مشهد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن