بلیط پرواز تبریز به مشهد

پرواز تبریز به مشهد برای تاریخ 95/11/06 روز چهار شنبه ساعت 08:10 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی آتا با قیمت 201,000 تومان می باشد.

پرواز تبریز به مشهد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن