بلیط پرواز تبریز به مشهد

پرواز تبریز به مشهد برای تاریخ 95/10/28 روز سه شنبه ساعت 08:10 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی آتا با قیمت 201,100 هزار تومان می باشد.

پرواز تبریز به مشهد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن