به کجا پرواز می کنید

.
.
.
LS
LS

بلیط پرواز تهران به ارومیه

بلیط هواپیما سیستمی ۲۳ آبان ۱۳۹۵

پرواز تهران به ارومیه از برای تاریخ ۹۵/۰۹/۰۸ روز دو شنبه ساعت ۱۷:۵۰ شب با پرواز شرکت هواپیمایی آتا با قیمت ۱۷۳,۷۰۰ هزار تومان می باشد.

پرواز تهران به ارومیه , قیمت مناسب , پروازی مطمعن