بلیط پرواز تهران به ارومیه

پرواز تهران به ارومیه برای تاریخ ۹۵/۱۰/۹ روز پنج شنبه ساعت ۲۰:۱۰ شب با پرواز شرکت هواپیمایی ایران ایر با قیمت ۱۴۴,۸۰۰ هزار تومان می باشد.

پرواز تهران به ارومیه , قیمت مناسب , پروازی مطمعن