بلیط پرواز تهران به ارومیه

پرواز تهران به ارومیه برای تاریخ 95/10/9 روز پنج شنبه ساعت 20:10 شب با پرواز شرکت هواپیمایی ایران ایر با قیمت 144,800 هزار تومان می باشد.

پرواز تهران به ارومیه , قیمت مناسب , پروازی مطمعن