بلیط پرواز تهران به ارومیه

پرواز تهران به ارومیه برای تاریخ 95/11/05 روز سه شنبه ساعت 15:35 بعدازظهر با پرواز شرکت هواپیمایی ایران ایر با قیمت 176,600 تومان می باشد.

پرواز تهران به ارومیه , قیمت مناسب , پروازی مطمعن